Serviciile noastre

G.I.S. (Sistem Informaţional Geografic) reprezintă termenul informatic ce desemnează un ansamblu software, hardware, echipamente mobile şi resurse umane angrenate in administrarea şi analiza datelor, actualizarea acestora si utilizarea lor.

GIS

  • Crearea, implementarea, exploatarea şi/sau intreţinerea bazei de date de relaţionale asociate de tip G.I.S.
  • Identificarea şi compartimentarea imobilelor pe diferite categorii;
  • Actualizarea informaţiilor privind suprafeţele reale ale imobilelor/culturilor agricole existente în teren şi corelarea documentelor de proprietate sau posesie, cu situaţia actuala din teren;
  • -Realizarea unei baze de date complexe de tipul cadastrului sistematic.