Serviciile noastre

Topografia este o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor unei porțiuni a scoarței Pământului, cu determinarea poziției elementelor scoarței terestre pe suprafețe mici (considerate plane), precum și cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafețelor măsurate, în scopul întocmirii de hărți și planuri.

TOPOGRAFIE

  • Ridicari topografice pentru amplasamente constructii civile sau industriale

  • Ridicari topografice pentru drumuri, profile transversale, profile longitudinale si curbe de nivel

  • Ridicari topografice pentru orice tip de retele edilitare
  • Ridicari topografice pentru planul de situatie
  • Determinare coordonate puncte prin tehnologia GPS
  • Trasare puncte delimitare imobil
  • Trasare axe construcţii